CoP DBFM Exploitatiefase

De Community of Practice DBFM is opgezet met als doel kennis en ervaringen rond DBFM contracten te ontwikkelen en te delen met elkaar. Met name als DBFM projecten in de exploitatie fase komen en van GPO worden overgedragen naar PPO, is hier grote behoefte aan. De CoP DBFM bereikt drie resultaten:

  1. Uniformiteit en standaardisatie in het werken aan DBFM contracten. Specifiek in de Beheer- en onderhoudsfase.
  2. Inventariseren wat de kennisbehoefte is binnen PPO en waar deze zit.
  3. Verbinden: het verbinden van mensen met DBFM kennis en ervaring, om daarmee de collectief beschikbare kennis van RWS te ontsluiten en beschikbaar te maken voor collega’s. Leren met, van en door elkaar.