DBFM Simulatie “Natte Infra”

Tijdens de DBFM Netwerksimulatie “Willem van Oranje Sluis”, kunt u ervaren hoe de werkwijze van deze contractvorm zich vertaalt naar de praktijk van de natte infra. U leert wat de consequenties zijn voor de opdrachtgever en opdrachtnemer, u krijgt (meer) inzicht in wat er wel en niet mogelijk is binnen een DBFM-contract en u kunt beter inschatten wat er wordt gevraagd van uw mensen die ermee (gaan) werken.