DBFM Simulatie A90

Tijdens de DBFM Netwerksimulatie kunt u ervaren hoe de werkwijze van deze contractvorm zich vertaalt naar de praktijk, wat de consequenties zijn voor de opdrachtgever/opdrachtnemer, u krijgt (meer) inzicht in wat er wel en niet mogelijk is binnen een DBFM-contract en u kunt beter inschatten wat er wordt gevraagd van uw mensen die (gaan) werken met een DBFM-contract.